Програмна діяльність

Тренінгова діяльність

Станом на кінець 2014 р. відкрито 4 міжрегіональні тренінгові центри з питань протидії ВІЛ, туберкульозу та іншим соціально небезпечним захворюванням (далі – МТЦ). Центри діють в містах Вінниця (відкритий у 2012 р.), Запоріжжя (відкритий в червні 2013 р.), Львові та Харкові (відкриті в грудні 2014 р.). Кожен з центрів проводить свою діяльність у тісній співпраці з закладами медичної післядипломної освіти, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та відповідними регіональними закладами охорони здоров’я – обласними центрами профілактики та боротьби зі СНІДом та протитуберкульозними закладами. У рамках діяльності центрів проводяться тренінги з основ антиретровірусної терапії, ведення випадку ко-інфекції ВІЛ/ТБ, стажування на робочому місці, реалізується програма клінічного наставництва. За даними 2014 р. на базі МТЦ пройшли навчання 123 лікарі і 84 медсестри, 39 соціальних працівників та психологів. Учасниками стажувань на робочому місці стали 84 фахівця.

Результати моніторингових/менторингових візитів до регіонів

У 2014 р. розпочата практика спільних візитів технічної та організаційно методичної допомоги фахівців відділу організації та надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам та фахівців протитуберкульозного відділу УЦКС до ЗОЗ, які надають послуги хворим на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз. Здійснення спільних візитів дало змогу підняти на якісно вищий рівень взаємодію двох служб на регіональному рівні та налагодити роботу з профілактики, діагностики та лікування поєднаної патології ВІЛ/ТБ. До складу бригад технічної допомоги входили, крім інфекціоністів та фтизіатрів, провізор та фахівець у галузі замісної підтримуючої терапії.

За звітний рік здійснено візити в 22 області, де фахівці ознайомились з діяльністю центрів СНІДу щодо протидії епідемії ВІЛ-інфекції, протитуберкульозних закладів, районних та міських закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на туберкульоз. В частині регіонів відвідані наркологічні та дермато-венерологічні заклади. Результати візитів були представлені в обласних управліннях та департаментах охорони здоров’я з визначенням сильних і слабких сторін діяльності закладів служби СНІДу та служби туберкульозу стосовно виконання завдань Загальнодержавних програм з ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, проектів ГФ 9 та 10 раундів.

Під час моніторингових візитів розглядалися наступні питання:

• здійснення консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію;

• забезпечення медичного нагляду за пацієнтами;

• забезпечення лабораторного обстеження та інших діагностичних послуг ВІЛ-інфікованим та хворим на туберкульоз особам;

• організація антиретровірусної терапії, лікування та профілактики опортуністичних інфекцій;

• організація діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу;

• організація лікування хворих на туберкульоз, в тому числі протидія поширенню мультирезистентного туберкульозу;

• інфекційний контроль;

• фармменеджмент лікарських засобів;

• надання комплексних послуг пацієнтам з опіоїдною залежністю;

• медико-соціальний супровід та співпраця з НУО;

• взаємодія між службою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та протитуберкульозною службою;

• стан децентралізації та інтеграції послуг в регіоні.

Рекомендації, надані фахівцями УЦКС за результатами візитів технічної допомоги, стали основою для подальшого покращення роботи в напрямку протидії ВІЛ-інфекції та туберкульозу в області. Після завершення візитів всіма регіонами були представлені затверджені плани заходів щодо вирішення виявлених проблемних питань.