Туберкульоз

У травні 2014 р. Всесвітня асамблея охорони здоров’я (м. Женева, Швейцарія) схвалила Глобальну стратегію «Покласти край ТБ» на період 2016 - 2035 рр.,  мета якої - подолання існуючих перешкод у боротьбі з туберкульозом, мультирезистентним туберкульозом  і ко-інфікуванням ВІЛ/ТБ, підведення  підсумків реалізації глобального плану «Зупинити ТБ», що був розроблений Стратегічною робочою групою ВООЗ з ТБ та погоджений всіма країнами-членами ВООЗ і  впроваджувався з 2005 по 2015 р.

Головним завданням нової Глобальної стратегії ВООЗ з протидії ТБ до 2035 року є звільнення світу від ТБ з досягненням нульового рівня захворюваності, смертності та страждань від цієї хвороби.

Питання протидії ТБ в Україні є одним з пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань. У 2014 р. Україна вперше ввійшла  до п'яти країн світу з найвищим тягарем МР ТБ. Особливо загрозливим є несвоєчасне звернення хворих за медичною допомогою, пізнє виявлення ТБ та поєднаних форм ВІЛ/ТБ, що обумовлює високий рівень смертності від ТБ та є результатом відсутності комплексного  підходу до поєднання профілактичних та лікувальних програм на державному і регіональному рівнях в єдину дієву систему протидії.

У даному розділі ви знайдете вичерпну інформацію про: 

  • Керівні документи у сфері протидії епідемії туберкульозу в Україні і світі
  • Інформацію щодо лабораторної діагностики та супроводу хворих
  • Інформацію щодо лікування хворих на туберкульоз
  • Інформацію про інфекційний контроль за туберкульозом
  • Реєстр пацієнтів (програма ETB Manager)
  • Інформаційні матеріали